Atestarea ca şi administrator de condominii – ce documente sunt necesare şi ce atribuţii presupune această meserie

Urmarea unui curs administrator de condominii reprezintă principalul pas şi cea mai mare şansă pentru a avea un loc de muncă stabil. Administratorul de condominii are foarte multe atribuţii şi este extrem de apreciat de locatari atunci când îşi îndeplineşte atribuţiile în mod corespunzător.

Ce presupune cursul de administrator de condominii?

Cursul de administrator de condominii este unul din cele mai solicitate cursuri la momentul actual, care costă mai puţin de 1000 de lei şi pentru care se oferă reducere pentru cei care lucrează în domeniu. Cursul durează puţin peste patru luni, până la cinci luni în funcţie de sărbătorile legale, iar condiţiile de înscriere sunt învăţământul obligatoriu. În urma cursului, diploma obţinută este recunoscută la nivel internaţional şi oferă următoarele competențe:

 • eliberarea documentelor şi evidenţelor;
 • gestionarea patrimoniului condominiului;
 • elaborarea evidentelor şi documentelor necesare;
 • coordonarea personalului în mod corespunzător;
 • efectuarea plăţilor şi încasarea cotelor de contribuţie;
 • monitorizarea stării instalaţiilor condominiului şi construcţiilor;
 • reprezentarea interesului proprietarilor în raport cu autorităţile publice
 • planificarea activităţilor şi asigurarea respectării regulamentului condominiului.

Condiţii pentru admiterea în funcţia de administrator de condominii şi atribuţiile administratorului de bloc

Cele mai citite articole

Persoanele care se înscriu ca şi candidaţi în funcţia de administrator de condominii trebuie să îşi dovedească experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a practica această activitate, îndeosebi certificatul obţinut în urma cursului urmat în acest sens. Acest certificat trebuie să fie atestat din punct de vedere legal, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari în cadrul autorităţii publice locale şi în baza unei hotărâri a consiliului local al localității respective.

Atestatul de administrator de condominii are o valabilitate de 4 ani, după care acesta trebuie reînnoit în acelaşi mod în care a fost emis. De asemenea, candidatul în acest sens va prezenta şi cazierul judiciar prin care se atestă că nu a fost supus condamnărilor prin hotărâre judecătorească definitivă.

Administratorul de bloc trebuie să:

 • supravegheze personalul angajat;
 • dea dovadă de profesionalism în vederea exercitării sarcinilor din fișa de lucru;
 • îşi îndeplinească atribuţiile în activitatea de casierie şi contabilitate;
 • se ocupe de gestiunea resurselor băneşti şi materiale ale asociaţiei, în baza hotărârilor luate de comitetul executiv;
 • încheie contracte cu furnizorii de servicii pentru întreţinerea condominiului;
 • gestioneze în mod corespunzător condominiul în baza hotărârilor luate de adunarea generală şi comitetul executiv;
 • prezinte date, documente şi informaţii în ceea ce priveşte contractul de administrare şi cheltuielile anuale;
 • afişeze la avizier lista cu cheltuielile lunare de întreţinere de la primirea facturilor de la furnizorii de servicii;
 • întocmească lunar şi să depună semestrial situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv;
 • afişeze cheltuielile asociaţiei de proprietari la avizier;
 • se asigure că se îndeplinesc toate normele de apărare împotriva incendiilor;
 • îndeplinească cu profesionalism atribuţiile stabilite prin lege şi prin adunarea generală a asociaţiei de proprietari.

Cele mai citite articole